Архива на новости
Донирајте
Помогни и ти!
Клуб на
пријатели
Компании
Прирачник за донации
Проекти
Најнови проекти

Повик за консултантски услуги

СОС Детско село македонија објавува отворен повик за Консултантски услуги за Компаративна анализа на платите на пазарот на трудот во јавниот, невладиниот сектор и средни приватни претпријатија со фокус во следните области: социјална заштита, социјална превенција, детски права и работа со ранливи категории.Сите потребни информации и услови на повикот прочитајте ги овде.