Архива на новости
Донирајте
Помогни и ти!
Клуб на
пријатели
Компании
Прирачник за донации
Проекти
Најнови проекти

Повик за креирање на портфолио на услуги

СОС Детско село Македонија идентификуваше потреба од креирање на портфолио на услуги со цел подобрување на квалитетот на услугите, зајакнување на пристапот и унифицирање на практиките во секојдневната работа. Целта на консултатнтската услуга е да се развие Портфолио на услуги, за да се осигура дека СОС Детско село Македонија како давател на услуги има соодветна палета на услуги за да ја исполни својата целокупна стратегија, односно да ја исполни својата мисија. Управувањето со портфолиото на услуги ќе ни гарантира дека влезот или излезот на услугата од која било фаза зависи од квалитетот, потребите на корисниците и потребните средства. Целосниот повик може да го прочитате овде.