Отворени огласи


Повик за учество на PRIDE обука 


СОС Детско село Македонија, како организација која повеќе од 15 години е посветена на унапредување на грижата за децата без родители и родителска грижа во Република Македонија, интензивно работи на заштита на правата и интересите на децата во ризик, како најранливи во секое општество и поддржува биолошки и згрижувачки семејства со цел децата да добијат топол дом и родителска љубов и стекнат чувство на припадност и сигурно-ст, објавува П О В И К  за учество во ПРИДЕ обука за потенцијални згрижувачи   до сите заинтересирани лица кои би сакале да се вклучат во грижата и поддршката на децата без роди-телска грижа, за таа активност да стане нивна професионална определба, да се јават во СОС Детско село Скопје и врз основа на потребните квалификации, да се пријават за учество во обука за потенцијални згрижувачи.  Прочитај повеќе...

За Регионалната канцеларија ЦИЕ/ЗНД, бараме посветен Советник за интервентна поддршка

СОС Детски села Интернационал е чадор-организација за над 130 здруженија СОС Детско село насекаде низ светот. За Регионалната канцеларија ЦИЕ/ЗНД бараме посветен Советник за интервентна поддршка

Прочитај повеќе...

30
ДЕК
2016

СОС ДЕТСКО СЕЛО МАКЕДОНИЈА ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОДДРШКА РАСПИШУВА ОГЛАС ЗА ПСИХОЛОГ

Прочитај повеќе...

27
ДЕК
2016

Бараме соработник за грижа за млади

Прочитај повеќе...

19
МАЈ
2017

Оглас за Советник за програмски развој

СОС Детско село Македонија е здружение на граѓани кое претставува дел од големото семејство на национални здруженија на меѓународната хуманитарна организација “СОС Детски села Интернационал”. Здружението делува и работи на развојни програми од областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.
СОС Детско село Македонија огласува слободно работно место на определено време од една година со можност за продолжување на неопределено време:
СОВЕТНИК ЗА ПРОГРАМСКИ РАЗВОЈ  

Прочитај повеќе...

23
ЈАН
2018

СОС Детско село Македонија за Проектот за интервентна поддршка распишува оглас за педагози

Прочитај повеќе...

27
ДЕК
2016
12