Отворени огласи


Повик за учество на PRIDE обука 


СОС Детско село Македонија, како организација која повеќе од 15 години е посветена на унапредување на грижата за децата без родители и родителска грижа во Република Македонија, интензивно работи на заштита на правата и интересите на децата во ризик, како најранливи во секое општество и поддржува биолошки и згрижувачки семејства со цел децата да добијат топол дом и родителска љубов и стекнат чувство на припадност и сигурно-ст, објавува П О В И К  за учество во ПРИДЕ обука за потенцијални згрижувачи   до сите заинтересирани лица кои би сакале да се вклучат во грижата и поддршката на децата без роди-телска грижа, за таа активност да стане нивна професионална определба, да се јават во СОС Детско село Скопје и врз основа на потребните квалификации, да се пријават за учество во обука за потенцијални згрижувачи.  Прочитај повеќе...

Повик за соработници за едукативна поддршка


Прочитај повеќе...

24
АВГ
2016
Повик за консултант за подготовка на

Cost-benefit анализа за воведувањето на моделот на социјални договори во РМ

Прочитај повеќе...


Повик за креирање на портфолио на услуги

 СОС Детско село Македонија идентификуваше потреба од креирање на портфолио на услуги со цел подобрување на квалитетот на услугите, зајакнување на пристапот и унифицрање на практиките во секојдневната работа.

Прочитај повеќе...

11
ЈУЛ
2018

Повик за учество на PRIDE обука 

СОС Детско село Македонија, како организација која повеќе од 15 години е посветена на унапредување на грижата за децата без родители и родителска грижа во Република Македонија, интензивно работи на заштита на правата и интересите на децата во ризик, како најранливи во секое општество и поддржува биолошки и згрижувачки семејства со цел децата да добијат топол дом и родителска љубов и стекнат чувство на припадност и сигурно-ст, објавува П О В И К  за учество во ПРИДЕ обука за потенцијални згрижувачи   до сите заинтересирани лица кои би сакале да се вклучат во грижата и поддршката на децата без роди-телска грижа, за таа активност да стане нивна професионална определба, да се јават во СОС Детско село Скопје и врз основа на потребните квалификации, да се пријават за учество во обука за потенцијални згрижувачи.  Прочитај повеќе...

Прочитај повеќе...

17
ЈУЛ
2017

СОС Детско село има потреба од СОС Семејна помошничка


Прочитај повеќе...

14
МАР
2017
12