Повик за консултантски услуги


СОС Детско село македонија објавува отворен повик за Консултантски услуги за Компаративна анализа на платите на пазарот на трудот во јавниот, невладиниот сектор и средни приватни претпријатија со фокус во следните области: социјална заштита, социјална превенција, детски права и работа со ранливи категории.

Прочитај повеќе...

17
ОКТ
2018

Регионална конференција за поддршка на семејства и деца Роми во социјален ризик 

На 25 и 26 септември, СОС Детско село Македонија организираше Регионална конференција за поддршка на семејства и деца Роми во социјален ризик преку Програмите за зајакнување на семејства. На конференцијата земаа учество 7 земји од регионот (Албанија, Македонија, Србија, Босна, Косово, Романија, Бугарија и Босна и Херцеговина) како и претставници на СОС Детски села Интернационал и Фондацијата Херман Гмајнер, Германија.


Прочитај повеќе...

28
СЕП
2018

Саем за мали бизниси - Создаваме брендови

Поддршката од СОС Детско село за сопствен бизнис развој го поттикнува општествениот напредок
Саемот за мали бизниси – Создаваме брендови го претстави клучот на успехот

Прочитај повеќе...

21
СЕП
2018
Сите новости >>