Прирачник за донации
Прирачник за донации

Прирачник за примена на законот за донации

PDF_Logo

ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДОНАЦИИ И ЗА СПОНЗОРСТВА ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ И ДРУГИ ДАНОЧНИ ЗАКОНИ
Декември 2007