Управен одбор

Управен одбор

uo zorica sa

Зорица Серафимовска Арсовска

Претседател на Управен Одбор на СОС Детско село Mакедонија

Контакт

Tелефон: 070 34 33 55; 070 21 52 40

e-mail: zorica@infomedia.com.mk

Зорица Серафимовска- Арсовска е Маркетинг менаџер во Инфомедиа Системии психолошки советник и тренер по емоционална писменост. Член е на Управниот одбор од 2010 година.

види биографија...

Ivan-dvojakov

Прим. Д-р.Иван Двојаков

Потпретседател на Управен Одбор на СОС Детско село Македонија

Контакт

Телефон: 070 24 28 16

e-mail: dvojakov@mail.com

Д-р Иван Двојаков е развоен педијатар, со паралелна кариера во практикување на лекарската пракса и како директор на Здравствен дом Скопје. Др. Двојаков е дел од основачкото собрание на СОС Детско село Македонија и член на Управниот Одбор од 2001 година.

Види биографија...

Д-р. Александар Трајковски

Член на Управен Одбор на СОС Детско село Македонија

Контакт

Телефон: 075 45 64 44

e-mail: aleksandar23mk@yahoo.com

Александар Трајковски еМагистер по музички науки и раководител на одделот за вокална интерпретација на Универзитетот за аудио - визуелни уметности ЕСРА во Скопје. Истовремено работи и како хонорарен професор по предметот Музичка уметност во „Петта приватна гимназија“ во Скопје. Член е на Управниот одбор од 2010 година.

Види биографија...

Славица Спироска

Член на Управен Одбор на СОС Детско село Македонија

Контакт

Телефон: 070 22 18 87

e-mail: spiroskaslavica@gmail.com

Член е на Управниот одбор од 2010 година.

Види биографија...

Емилија Трајковиќ Христова

Член на Управен Одбор на СОС Детско село Македонија

Контакт

Телефон: 075 40 01 70

e-mail: emilijath@gmail.com

Емилија Трајковиќ Христова е Магистер по меѓународни односи и директор на компанијата за регрутација на ИТ кадри - Скил Фактори со седиште во Белгија.Член е на Управниот одбор од 2013 година.

Види биографија...

damir-coric

Дамир Чорич

Член на Управен Одбор на СОС Детско село Македонија

Интернационален Претставник на СОС Детски Села

Контакт

e-mail: damir.coric@sos-kd.org

tom-malvet

Том Малвет

Член на Управен Одбор на СОС Детско село Македонија

Интернационален Директор на СОС Детски села за Централна и Источна Европа

Контакт

e-mail: tom.Malvet@sos-kd.org